• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

xaloc 1Xaloc ha informat a l’ajuntament de Cassà de la Selva que retornarà als contribuents afectats els interessos per ingressos indeguts fruit del cobrament abans d’hora del rebut de la tercera fracció de l’IBI.

Des de l’ajuntament de Cassà es van realitzar les corresponents gestions amb Xaloc i l’Organisme ha notificat que un cop finalitzat el període de pagament, quan pertoqui legalment, pagarà els corresponents interessos per ingressos indeguts meritats pel cobrament del rebut abans del termini establert als contribuents afectats.

L’Ajuntament de Cassà de la Selva té delegada la recaptació de tots els seus impostos i taxes a Xaloc (organisme autònom de la Diputació de Girona). 

Aquestes setmanes estem repartint a tots els domicilis del poble el calendari del contribuent 2017 on es resumeixen les principals novetats de les bonificacions i les subvencions d'enguany i també s'hi detallen les dates de cobrament dels principals impostos i les taxes. 

2016-1 calendaricontribuentL'Ajuntament de Cassà repartirà durant els propers dies a tots els domicilis del poble el calendari del contribuent 2016 on es resumeixen les dates de cobrament dels principals impostos i les taxes d'aquest any. A banda d'això, també s'hi especifiquen les principals bonificacions i ajudes que els ciutadans poden sol·licitar i altres informacions com el fraccionament en tres terminis de diversos tributs.