• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

2019 12 13 Endagament rieraEl dia 25 de novembre de 2019 han finalitzat les obres d'endegament del Rorrent del Pas, entre el Carrer Pla de l'Estany i la Carretera C-65 i que han estat dutes a terme per l'empresa Germans Cañet XIRGU, S.L. 

Aquesta obra suposa una millora important d'un tram del Torrent del Pas que evita perills d'avingudes d'aigua en situacions de pluja torrencial dins del polígon industrial. L'obra ha constat de l'endegament de la riera amb un calaix de formigó en forma de U i la renovació de les canalitzacions i els ponts de registre existents. 

El cost total de les obres ha estat de 215.363,19 € i ha comptat amb subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 124.821,80 € i de 60.000,00 € de la Diputació de Girona i ha estat executada segons conveni amb l'empresa Ayach Logística, S.L.