• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

2020 02 28 resposta increment residenciaEn el Ple ordinari d'ahir, 27/02/2020 es van aprovar l'increment del 2% en les retribucions dels treballadors de l'Ajuntament i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L.

Pel que fa a les retribucions del personal de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, el govern del consistori puntualitza que:

L'Ajuntament referma el seu compromís amb el servei municipal d'aquest organisme i garanteix, no només el sou del seu personal, sinó de tots els increments corresponents amb regularització a data d'1 de gener.

L'Ajuntament pot fer front a l'increment del 2% de les retribucions pactat amb les respectives meses de negociació en el marc de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic com és preceptiu i ho farà en el temps i en la forma en què es respecti el procediment legal i els drets de totes les parts.

L'Ajuntament es complau de les altes prestacions del servei que es dóna a la Residència i de l'alta satisfacció dels usuaris, la qual constitueix una de les majors preocupacions del present govern municipal.