• Cassà de la Selva

  Cassà de la Selva

2020 06 08 resiTercer Ple en format telemàtic, convocat de manera extraordinària que se celebrarà el divendres 12 de juny a les 19 h, per aprovar tot un paquet de mesures per acordar una nova gestió del servei municipal de la Residència Geriàtrica Sant Josep. Es porta a Ple la modificació de crèdit per cobrir la despesa, el conveni amb l'encàrrec que regirà la gestió de la Residència per part de l'empresa pública SUMAR i la subrogació de tot el personal.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3CE 04/2020 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 2020.

  La modificació de crèdit servirà per cobrir l’encomana des de l’1 de juliol fins a 31 de desembre. Aquestes despeses contemplen una aportació del fons de contingència de més de 167 mil euros destinats al seu finançament.

 2. Aprovació del conveni per formalitzar l'Encàrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al mitjà propi SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya S.L. per la gestió de la Residència per a Gent Gran i Centre de Dia Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva

  Es porta a Ple el document que regirà el servei municipal de la Residència de Gent Gran Sant Josep. L'empresa pública SUMAR, en la que diverses administracions com l'Ajuntament i la Diputació de Girona tenen una participació, es dedica entre altres a la gestió de residències de gent gran de diversos municipis acomplint els estàndards assistencials i de gestió més moderns.

  L'encàrrec de l'Ajuntament a l'empresa pública SUMAR per la gestió del servei dóna ple control a l'Ajuntament sobre les prestacions del servei, mantenint en tot moment la titularitat municipal. A més, regula les contraprestacions a l'empresa i defineix clarament els recursos humans i materials que en disposarà.

 3. Donar compte de la subrogació del personal de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep per l'Empresa SUMAR

  A conseqüència de la futura gestió del servei de la Residència a l'empresa pública SUMAR, també s'inclou la subrogació del personal, que mantindran els seus drets laborals sota la nova gestora, complint amb l’art. 44 de l’Estatut dels Treballadors.