• Àrea de Serveis Socials | Plaça de la Coma, 1 | Telèfon 972 46 08 51 | Fax 972 46 43 71 | A/e: sbas4@cbs.cat

    Àrea de Serveis Socials | Plaça de la Coma, 1 | Telèfon 972 46 08 51 | Fax 972 46 43 71 | A/e: sbas4@cbs.cat

Projecte d'intermediació laboral especialitzat (PILE)

El projecte d'intermediació laboral especialitzat (PILE) és un servei que s'ofereix des de serveis socials de Cassà de la Selva. L'objectiu del projecte és donar suport, assessorar, orientar i fer un seguiement a la recerca de feina a persones derivades de serveis socials. 

 

ATENCIÓ AL PÚBLIC

L'atenció al públic per aquest servei és cada dimecres de 9 a 14 h als serveis socials de Cassà de la Selva, a la plaça de la Coma, 1. Podeu contactar amb ells al telèfon 972 46 08 51.