• Àrea de Medi Ambient | Rambla Onze de Setembre, 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: mediambient@cassa.cat

    Àrea de Medi Ambient | Rambla Onze de Setembre, 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: mediambient@cassa.cat

Plagues

Davant de diferents amenaces de plagues el consistori activa protocols per protegir els ciutadans. Actualment està en funcionament el protocol d’alerta del mosquit tigre i el de la vespa asiàtica.

El mosquit tigre

El mosquit tigre és originari de les selves tropicals del sud-est asiàtic, allà vivia dins dels boscos humits, aprofitant l’aigua que s’acumula en els forats que hi ha en els arbres vells per desenvolupar les seves larves.

ORIGEN DE LA PLAGA

El cicle larvari dels mosquits té una fase aquàtica. En el cas del mosquit tigre la femella diposita els ous en la paret interior d’aquests forats i quan el nivell de l’aigua puja (després d’una pluja) els ous queden submergits i d’allà surt una larva que s’alimentarà de les partícules que hi ha en l’aigua.

Aquesta espècie fa molts anys va introduir un canvi en el seu comportament a l’hora de dipositar els ous, aleshores va colonitzar les petites masses d’aigua. El que ha passat és que entre la multitud de llocs que pot escollir, per dipositar els ous, un d’ells són els pneumàtics usats.

A partir del moment que s’inicia el reciclatge d’aquest residu industrial, occident (lloc on hi ha ubicades les plantes de reciclatge) ha importat milions de pneumàtics d’aquests països, i amb ells, han viatjat els ous del mosquit tigre.

D’aquesta manera tan innocent, l’home i la seva globalització han col·laborat directament a l’expansió d’aquesta espècie. En aquests moments es troba en fase expansiva en el continent americà, Europa, Àfrica i Àsia.

PROGRAMA PER LA VIGILÀNCIA I SEGUIMENT DEL MOSQUIT TIGRE

Es basa en el que denominem una vigilància entomològica, que no és res més que instal·lar sobre el territori urbà uns paranys (trampes d’ovoposició) que són dipòsits d’aigua amb un tros de fusta en el seu interior.

No obstant, la part més important d’aquest programa es basa en aplicar tot un seguit de mesures encaminades a la sensibilització de la població, millor dit, a informar i capacitar a la població per tal que siguin uns aliats a l’hora de “tallar-li les ales” a aquest nou veí.

QUÈ FA L'AJUNTAMENT DE CASSÀ?

  • Durant l'estiu l'Ajuntament fa un tractament a tots els punts de la via pública on es pot embassar l'aigua. 
  • L’Ajuntament ha aprovat una ordenança municipal.
  • El consistori també indica consells per evitar la proliferació d'aqeusts insectes.
  • Si trobeu mosquits tigre a casa podeu posar-vos en contacte amb l’àrea de Medi Ambient. Si és necessari, contactaran amb el Servei de Control de Mosquits, que us faran una visita.

Vespa asiàtica

La vespa asiàtica (Vespa vetulina), és una vespa de grans dimensions (uns 3 cm) i d'aspecte molt fosc, d'origen asiàtic que es va assentant a Catalunya i s'expandeix ràpidament, des que el 2012 eonfirmar per primer cop la seva arribada a Catalunya.

Els principals danys que ocasiona són sobre els insectes autòctons, ja que són grans depredadores, i sobre la flora i fauna que en depèn. Així mateix, també es veu molt perjudicada l'activitat de l'apicultura, ja que exerceix una forta predació sobre l'abella europea de la mel (Apis mellifera). Aquesta predació sobre les abelles té també uns efectes nocius secundaris per a l'agricultura, ja que són les abelles les principals polinitzadores de les flors dels fruiters i, per tant, són elles les que possibiliten que l'arbre doni fruit.

Fa niu a les branques altes dels arbres, i entre els mesos de setembre i octubre els nius de la vespa asiàtica tenen unes dimensions més grans i és el moment més adequat d'actuar per evitar que aquesta vespa es continui expandint i perjudicant a les abelles.

Si acostumeu a fer activitats a l'aire lliure, podeu baixar-vos més informació del DAAM

 

Si trobeu un niu de vespa i us sembla que podria ser de vespa asiàtica, contacta amb l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament o amb el Departament d'Agricultura, per tal que puguin treballar en el control de la proliferació d'aquest insecte que perjudica l'entorn natural i socioeconòmic.

Paneroles

Les paneroles (‘cucarachas’, en castellà) són insectes que habitualment poden proliferar a dintre de les cases particulars, per tant, l’Ajuntament no es cuida de fer-ne els tractaments, de tota manera, sabent que és una plaga i que pot afectar molts veïns, l’Àrea de Ciutadania fa un treball d’inspecció i facilita informació útil per controlar aquesta espècie i evitar que proliferi a les cases particulars

Altres plagues

L’Ajuntament també té contractat un servei de control de plagues  al municipi. Es treballa en diferents grups d’animals:

  • Insectes (es treballa contra tot tipus d’insectes que puguin originar molèsties i tinguin el seu origen a la via pública.
  • Coloms (fent control de les poblacions a espais públics)
  • Rosegadors (rates i ratolins)

Si teniu algun problema amb algun animal molest que pugui tenir origen a la via pública, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament.

end faq