• Àrea de Medi Ambient | Rambla Onze de Setembre, 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: mediambient@cassa.cat

  Àrea de Medi Ambient | Rambla Onze de Setembre, 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: mediambient@cassa.cat

Animals de companyia

En els darrers anys s’han creat vincles afectius importants entre els animals de companyia i els humans. És per això que cada vegada hi ha més ciutadans que tenen a càrrec un animal domèstic.

La convivència amb els animals a l’entorn urbà és quelcom important que es regula a través d’una normativa bàsica de drets i deures dels ciutadans. L’objectiu, com sempre, és aconseguir mantenir la llibertat dels individus en el marc del respecte. Amb l’objectiu de preservar l’ordre i la higiene, es demana als propietaris d’animals de companyia que evitin deixar els excrements a les vies o espais públics, així com les miccions d’aquests animals a les façanes dels edificis o en el mobiliari urbà.

Així mateix, per evitar riscos sanitaris, no és permès accedir als parcs i espais reservats per al joc infantil amb animals de companyia.

Cens municipal d'animals de companyia

Els propietaris de gossos, gats o fures han d'inscriure els seus animals al cens municipal d'animals de companyia, tal com estableix l’ordenança municipal de tinença d’animalsPer fer aquest tràmit cal que adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i entregar omplerta la sol·licitud

Inscriure, modificar dades o donar de baixa animals del cens és totalment gratuït i obligatori. La inscripció del cens, així com la col·locació del xip d’identificació a l’animal, és obligatòria segons la legislació. Els propietaris que no ho compleixin corren el risc de ser sancionats. 

Més informació sobre el cens municipal d'animals de companyia

Gossos perillosos

En cas que sigueu propietaris de gossos perillosos, en el moment de formalitzar el cens és necessari complir altres requisits i adjuntar més documents, tal com estableix la Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Si la llicència és aprovada, s’emetrà un document per a la tinença d’aquests animals.

 

QUINS GOSSOS ES CONSIDEREN POTENCIALMENT PERILLOSOS SEGONS LA LEGISLACIÓ?
 • Els que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres animals.
 • Els que han estat ensinistrats per atacar i/o defensar.
 • Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull, presa canari rottweiler, staffordshire i tosa japonès.

En cas de circular amb aquests gossos per les vies públiques és obligatori portar-los lligats, proveïts de morrió i, en cap cas, ser conduïts per menors de 16 anys. En cas de no complir alguna d’aquestes condicions, així com el fet de no posseir la llicència adequada, el propietari corre el risc de ser sancionat. 

 

REQUISITS PER OBTENIR LA LLICÈNCIA
 • Ser major d’edat
 • Fotocòpia d’un carnet identificador (DNI, passaport o carnet de conduir)
 • Certificat d’antecedents penals
 • Declaració jurada de la persona interessada de no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus
 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil (cobertura superior als 150,253 €) i rebut acreditatiu del seu pagament
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip
 • Disposar de la capacitat física i psicològica acreditada per un centre de reconeixement homologat (els mateixos on es fan les proves pel carnet de conduir) Caldrà renovar-la cada any.

Gossos i gats abandonats

Per evitar conflictes innecessaris, es prohibeix l’alimentació al carrer dels animals de companyia o salvatges. Per tant, eviteu donar aliments a gossos o gats abandonats o sense amo, així com a coloms o altres animals. El procediment a seguir en trobar un animal abandonat és trucar a l’Ajuntament o posar-se en contacte amb qualsevol protectora propera a la nostra zona geogràfica. Aquests se l’emportaran, l’atendran correctament i, d’aquesta manera, s’evitaran molèsties als veïns. 

Espais per a gossos

A Cassà de la Selva hi ha 3 espais públics on els gossos poden passejar lliurement, sota la vigilància del seu propietari. La normativa d'aquests espais és la mateixa que la de la via pública i, per tant, és totalment obligat recollir els excrements d'animals així com respectar el descans dels veïns. 

 

 

 

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS HABILITATS PER A GOSSOS

 • Carrer Castell amb cantonada al carrer Bassegoda
 • Carrer Ventallol, al costat de la casa de Can Palau 
 • Passeig Ferrocarril, davant de la zona de Sant Anton.

CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS

 • Zones delimitades per un filat metàl·lic d'1,20 metres d'alçada
 • Un banc
 • Una paperera
 • Pals de fusta perquè els animals se sentin atrets d'anar a orinar al mateix punt i evitar així que es malmeti l'equipament públic que hi ha al tancat. 

end faq