• Àrea de Joventut | Centre Cultural Sala Galà | Carrer  del Molí, 9 | Telèfon 972 46 39 66  | Fax 972 46 37 08 | A/e: joventut@cassa.cat

    Àrea de Joventut | Centre Cultural Sala Galà | Carrer del Molí, 9 | Telèfon 972 46 39 66 | Fax 972 46 37 08 | A/e: joventut@cassa.cat

Projecte PIDCES

Des de l’any 2008 es desenvolupa el Projecte PIDCES, Punt d’Informació i Dinamització Juvenil als Centres d’Educació Secundària, a Cassà de la Selva.

És un espai d’atenció presencial als centres de secundària del municipi que posa a l’abast dels joves recursos informatius d’interès, així com accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el propi centre com en el seu entorn més proper. L’atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l’hora de l’esbarjo. No obstant, les intervencions normalment s’estenen ja que es fan diferents xerrades, campanyes informatives, activitats de dinamització, entre d’altres.

El projecte té per objectiu potenciar la participació juvenil i fer arribar als joves tota la informació i recursos útils en l’àmbit municipal i supramunicipal. Aquests es fan arribar a través de sessions informatives o activitats com reunions de delegats i delegades, tallers, sessions formatives, entre d’altres.

A cada centre de secundària es pot consultar la franja horària en la que la tècnica de joventut atén als alumnes.