• Àrea de Seguretat | Carrer de la  Pau,  60 | Telèfon 972 46 10 69 | Fax 972 46 09 67 | A/e: policia@cassa.cat

    Àrea de Seguretat | Carrer de la Pau, 60 | Telèfon 972 46 10 69 | Fax 972 46 09 67 | A/e: policia@cassa.cat

La prevenció d'incedis forestals és una feina de tots. Tenint en compte que el nostre municipi està envoltat de l'entorn natural del massís de les Gavarres resulta d'especial interès fer una bona tasca de prevenció contra els possibles incendis.

A continuació us oferim un conjunt de recursos treballats per diferents entitats públiques que tracten les franges de protecció perimetral per evitar incendis forestals.

 

Informació general sobre la Llei 5/2003

 

Informació concreta d'aplicació de la Llei 5/2003 a Cassà de la Selva

Pla de prevenció d'incendis forestals 

Documentació necessària