• Àrea Ciutadania | Carrer d'Enric Coris, 11 | Telèfon 972 46 00 11 | Fax 972 46 37 08 | A/e: ciutadania@cassa.cat

    Àrea Ciutadania | Carrer d'Enric Coris, 11 | Telèfon 972 46 00 11 | Fax 972 46 37 08 | A/e: ciutadania@cassa.cat

Mediació comunitària

El servei de mediació comunitària funciona des de l'any 2008 a Cassà de la Selva subvencionat per la Direcció General per a la Immigració, dintre del marc de la gestió de la diversitat cultural i l'acomodament de les persones nouvingudes. 

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

- Mediar en cas de conflicte entre veïns. En aquests casos la mediadora comunitària treballa amb les parts en conflicte per tal d'apropar idees i consensuar possibles acords finals. 

- Donar suport en l'organització i en la gestió dels tràmits de les juntes de les comunitats de veïns.

- Dinamitzar i formar a comunitats promovent activitats cítiques amb l'objectiu de millorar la relació i la convivència veïnal i enfortir la cohesió social del poble.

 

Si necessites rebre el servei de mediació comunitària contacta amb la tècnica de ciutadania al telèfon 972 46 00 11 o anant al carrer Enric Coris, 11 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).