• Àrea Ciutadania | Carrer d'Enric Coris, 11 | Telèfon 972 46 00 11 | Fax 972 46 37 08 | A/e: ciutadania@cassa.cat

    Àrea Ciutadania | Carrer d'Enric Coris, 11 | Telèfon 972 46 00 11 | Fax 972 46 37 08 | A/e: ciutadania@cassa.cat

Igualtat de gènere

L’àrea de ciutadania treballa seguint les directrius del Pla Local de Polítiques de Dones. Es tracta d’un punt de partida per treballar en la promoció d’actuacions a llarg termini que facilitin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones del municipi. 

 

Xerrades i cursos

La principal acció que es desenvolupa des del Pla Local de Polítiques de Dones són diferents xerrades i cursos que es convoquen periòdicament. Alguns dels serveis que s’ofereixen des de l’àrea de Ciutadania són els següents:

  • Itineraris personalitzats d’inserció laboral.
  • Cursos d’aprenentatge de noves tecnologies.
  • Cursos de català i castellà adreçat a dones nouvingudes.
  • Campanyes contra el fracàs escolar.
  • Talles informatius sobre recursos i serveis formatius i ocupacionals al municipi i a la comarca.
  • Promoure la creació d’una xarxa de col·laboració i ajuda entre dones.
  • Tallers sobre coresponsabilitat de dones a adults.
  • Tallers d’apoderament i lideratge femení. 

Per estar al dia d'aquestes xerrades i cursos consulteu les notícies de ciutadania i l'agenda del poble

Dies internacionals

Els principals dies de celebració de les dones són el 8 de març i el 25 de novembre.

25 NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El consistori implica als ciutadans i el teixit associatiu del municipi en la commemoració d’aquesta jornada.

És per això que es convoquen diferents tallers de sensibilització, s’amplien els esforços d’informar a la població mitjançant material divulgatiu i a través dels mitjans de comunicació. També es fan xerrades sobre les tipologies de la violència de gènere i les eines existents per combatre-la.

8 MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

És una data que celebren els grups femenins a tot el món. La idea d’un dia internacional de la dona va sorgir a final del segle XIX al món industrialitzat.

A Cassà de la Selva aquest dia se celebra amb diferents xerrades i ampliant els esforços de divulgació d’informació sobre la importància de la dona en la societat actual. És per això que serveix com una jornada per recordar els esforços que es fan des del consistori per reduir les diferències d’igualtat d’oportunitats encara vigents. Es posa un èmfasi especial a aspectes com la conciliació laboral i es remarca la importància del paper de la dona en l’àmbit professional. 

Programes de serveis socials adreçats a dones

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)

Servei d’informació i assessorament a les dones ofert pel Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. Ofereix els següents serveis:

- Assessorament legal sobre separacions, custòdia de fills i filles, maltractaments, estrangeria, baixes laborals, entre d’altres.

- Informació general sobre recursos, serveis, ajuts i activitats que s’organitzen des del mateix SIAD i des de les diferents entitats, institucions i associacions.

- Espais de trobada per potenciar la participació de la dona, organització de tallers, xerrades, jornades o grups de suport.

- Activitats de sensibilització social.

-  Assessorament i suport psicològic respecte tot el que està relacionat amb el malestar emocional de les dones.

S’adreça a totes les dones que necessiten suport i orientació legal, que volen formar-se o que busquen recursos. També s’adreça a la ciutadania i a les entitats i professionals que treballen en temes de gènere i creació d’igualtat d’oportunitats. 

Obteniu més informació aquí

SERVEI INTEGRAL D'ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA (SIAV)

Servei especialitzat que ofereix informació, atenció psicosocial i un espai de recuperació a les dones que es trobin o s'hagin trobat en una situació de violència masclista. A banda d'això, el servei també ofereix atenció i acompanyament social, psicològic i emocional a les dones i els seus fills i filles. S'ofereixen accions de sensibilització i prevenció de la violència contra les dones. També es fa formació i assessorament a professionals. 

Oteniu més informació aquí

end faq