• Àrea Ciutadania | Carrer d'Enric Coris, 11 | Telèfon 972 46 00 11 | Fax 972 46 37 08 | A/e: ciutadania@cassa.cat

    Àrea Ciutadania | Carrer d'Enric Coris, 11 | Telèfon 972 46 00 11 | Fax 972 46 37 08 | A/e: ciutadania@cassa.cat

Borsa de voluntariat

 

El compromís cívic dels ciutadans i ciutadanes és un element fonamental per avançar i tenir un poble més inclusiu i amb més oportunitats per a tothom.

La col·laboració de la ciutadania amb les entitats de Cassà contribueix a fer un municipi millor.

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb la borsa de voluntariat de Cassà de la Selva.

 

>> Inscripcions a la borsa de voluntariat.