• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

Modificacions puntuals del POUM

En aquest apartat trobareu les modificacions puntuals del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

La informació la trobareu organitzada en dos apartats: