• Ajuntament  de Cassà de la Selva

    Ajuntament de Cassà de la Selva

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que planifica l'activitat del govern de Cassà de la Selva per aquest mandat corporatiu. S'hi defineixen els objectius i les polítiques d'actuació del govern municipal.

El PAM 2019-2023 es va presentar el setembre del 2019 i des de llavors s'hi ha incorporat propostes de la ciutadania, entitats, grups polítics i altres agents. 

És un document viu i continua obert durant el mandat.