• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

Canals de les queixes i suggeriment de l’Ajuntament de Cassà

Presencial o verbalment

Via electrònica, instància, web i correu electrònic

Xarxes Socials

Via telefònica /altres

Medi Ambient

Millores proposades internament

 

Tipologia de les queixes

Via Pública

 • Paviments i voreres
 • Senyalització viària
 • Clavegueram i rases
 • Enllumenat, passos vianants i guals
 • Aparcament
 • Obres mal senyalitzades
 • Voluminosos

Medi Ambient

 • Neteja a la via pública
 • Contenidors i brutícia
 • Manteniment de parcs i jardins
 • Brutícia a camins rurals i rieres
 • Abocament
 • Rieres

Policia local

 • Indisciplina viària
 • Inseguretat ciutadana
 • Velocitat en via pública
 • “Botellon”
 • Problemes veïnals