• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

La Junta de Govern Local té la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. L'Alcalde decideix les delegacions de les competències que li atorga. 

COMPETÈNCIES

Consulta l'edicte del 21 de juny de 2019.

ASSITENTS:

 • Robert Mundet i Anglada. Alcalde.
 • Joan Casabó Fuguet. Primer tinent d'alcalde.
 • Sílvia Martí Suñer. Segona tinent d'alcalde.
 • Christian Cortés de la Fuente. Tercer tinent d'alcalde.
 • Marià Montsunyer González. Quart tinent d'alcalde.
 • Joan Ignasi Gispert Lloveras. Cinquè tinent d'alcalde.

 • Joan Bataller Garriga. Secretari accidental.
 • Alfonso Martínez Domènech. Assessor de Govern.

AMB VEU I SENSE VOT:

 • Núria Salvans Pérez.
 • Lourdes Martin Toro.
 • Carla Matilla Rubirola.

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dilluns de forma setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.