• Ajuntament  de Cassà de la Selva

    Ajuntament de Cassà de la Selva

Òrgans de govern

En aquest apartat trobareu informació sobre els òrgans de govern de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. La informació la trobareu organitzada de la següent manera:

Alcalde

> Acord de socis per a l'estabilitat del Govern Municipal a Cassà de la Selva

 

Ple municipal

> Composició (inclou la fitxa de contacte de tots els regidors amb les corresponents retribucions i declaracions de béns patrimonials)

> Ordres del dia (s'actualitza cada vegada que es convoca un Ple municipal)

> Actes (s'actualitza cada vegada que s'aprova una nova acta al Ple municipal)

> Resum dels acords (s'actualitza cada vegada que se celebra el Ple municipal)

> Mocions (s'actualitza cada vegada que s'aprova una moció al Ple municipal)


Consell de govern

 

Junta de govern local

> Actes (s'actualitza cada vegada que s'aprova una acta)

 

Comissions informatives

> Generals

> Sectorials